Пътен знак „Г8“

Пътен знак „Г8“

Движение само наляво пред знак
In Stock lCategory:

Пътен знак „Г8“ -Движение само наляво пред знака.

Поставя се на места, пред които движението задължително продължава в предписаната посока.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ