Пътен знак „В6“

Пътен знак „В6“

Пътен знак В6-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства с ремаркета“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под символите на съответните ППС може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за ППС или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

37 In Stock lCategory:

Пътен знак „В6“-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства с ремаркета“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под символите на съответните ППС може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за ППС или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ