Пътен знак „В5“

Пътен знак „В5“

Пътен знак В5-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства с ремаркета, освен с
полуремаркета или единични едноосни
ремаркета“

29. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В5-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства с ремаркета, освен с
полуремаркета или единични едноосни
ремаркета“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ