Пътен знак „В4“

Пътен знак „В4“

Пътен знак В4-„Забранено е влизането на товани
автомобили“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под символите на съответните ППС може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за ППС или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

40 In Stock lCategory:

Пътен знак „В4“-„Забранено е влизането на товани
автомобили“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под символите на съответните ППС може да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за ППС или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ