Пътен знак „В33“

Пътен знак „В33“

Пътен знак В33-„Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената“

Пътният знак се използва за отмяна на въведени със съответните пътни знаци забрани.

61. In Stock .

Пътен знак В33-„Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената“

Пътният знак се използва за отмяна на въведени със съответните пътни знаци забрани.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ