Пътен знак „В33“

Пътен знак „В33“

Пътен знак В33-„Край на въведената с пътен знак
забрана за движение със скорост, по-
висока от означената“

61. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В33-„Край на въведената с пътен знак
забрана за движение със скорост, по-
висока от означената“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ