Пътен знак „В32“

Пътен знак „В32“

Пътен знак В32-„Край на въведената с пътен знак
забрана за изпреварване от товарни
автомобили с максимално допустима
маса над 3,5 тона на моторни превозни
средства, с изключение на мотопеди и
мотоциклети без кош“

62. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В32-„Край на въведената с пътен знак
забрана за изпреварване от товарни
автомобили с максимално допустима
маса над 3,5 тона на моторни превозни
средства, с изключение на мотопеди и
мотоциклети без кош“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ