Пътен знак „В30“

Пътен знак „В30“

Пътен знак В30-„Забранена е употребата на звуков сигнал“

Пътният знак се използва само извън границите на населени места и селищни образувания, в които се налага ограничаване на шума. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя збараната. В зоната на действие на пътния знак са забранени престоят и паркирането.

74. In Stock .

Пътен знак В30-„Забранена е употребата на звуков сигнал“

Пътният знак се използва само извън границите на населени места и селищни образувания, в които се налага ограничаване на шума. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя збараната. В зоната на действие на пътния знак са забранени престоят и паркирането.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ