Пътен знак „В3

Пътен знак „В3

Пътен знак В3-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства, с изключение на
мотоциклети без кош и мотопеди“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Забраната, въведена с пътния знак не се отнася за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут, както и за ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в зоната. По отношение на престоя, забраната въведена с пътния знак, не се отнася за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност.

128 In Stock lCategory:

Пътен знак В3-„Забранено е влизането на моторни
превозни средства, с изключение на
мотоциклети без кош и мотопеди“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Забраната, въведена с пътния знак не се отнася за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут, както и за ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в зоната. По отношение на престоя, забраната въведена с пътния знак, не се отнася за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ