Пътен знак „В26“

Пътен знак „В26“

Пътен знак „В26“ – „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“

Използва се за въвеждане на ограничение на допустимата максимална скорост на движение. Числото върху пътния знак, указващо допустимата максимална скорост на движение, трябва да е кратно на 10. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.

79 In Stock lCategory:

Пътен знак „В26“ – „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“

Използва се за въвеждане на ограничение на допустимата максимална скорост на движение. Числото върху пътния знак, указващо допустимата максимална скорост на движение, трябва да е кратно на 10. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ