Пътен знак „В22“

Пътен знак „В22“

Пътен знак „В22“ – „Забранено е завиването наляво“

Използва се за създаване на необходимата организация на движението. Въведената с пътния знак забрана не се отнасят за ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

72 In Stock lCategory:

Пътен знак „В22“ – „Забранено е завиването наляво“

Използва се за създаване на необходимата организация на движението. Въведената с пътния знак забрана не се отнасят за ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ