Пътен знак „В21“

Пътен знак „В21“

Пътен знак „В21“ – „Забранено е завиването надясно“

Използва се за създаване на необходимата организация на движението. Въведената с пътния знак забрана не се отнасят за ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

64 In Stock lCategory:

Пътен знак „В21“ – „Забранено е завиването надясно“

Използва се за създаване на необходимата организация на движението. Въведената с пътния знак забрана не се отнасят за ППС от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ