Пътен знак „В20“

Пътен знак „В20“

Пътен знак „В20“ – „Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който пътните условия (хлъзгава настилка, ограничена видимост и др.) изискват спазване на определена минимална дистанция между превозните средства. Когато се налага да се въведе ограничение за минимална дистанция само за определен вид пътни превозни средства, под пътния знак се поставя допълнителна табела Т6 със съответния символ. Пътният знак се използва и когато е необходимо да се ограничи броят на ППС, едновременно преминаващи върху пътното съоръжение, с оглед предотвратяване на натоварване, превишаващо неговата носимоспособност. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.

65 In Stock lCategory:

Пътен знак „В20“ – „Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който пътните условия (хлъзгава настилка, ограничена видимост и др.) изискват спазване на определена минимална дистанция между превозните средства. Когато се налага да се въведе ограничение за минимална дистанция само за определен вид пътни превозни средства, под пътния знак се поставя допълнителна табела Т6 със съответния символ. Пътният знак се използва и когато е необходимо да се ограничи броят на ППС, едновременно преминаващи върху пътното съоръжение, с оглед предотвратяване на натоварване, превишаващо неговата носимоспособност. Въведена забрана е в сила до следващото кръстовище или до пътен знак, който отменя забраната.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ