Пътен знак „В19“

Пътен знак „В19“

Пътен знак В19 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знака се указва конкретната допустима стойност за натоварване на ос, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 11,0 тона.

66. In Stock .

Пътен знак В19 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знака се указва конкретната допустима стойност за натоварване на ос, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 11,0 тона.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ