Пътен знак „В18“

Пътен знак „В18“

Пътен знак В18 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с маса (включително и товара) над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знакът се указват конкретната допустима стойност за маса, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 43,5 тона.

67 In Stock lCategory:

Пътен знак В18 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с маса (включително и товара) над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка. В знакът се указват конкретната допустима стойност за маса, закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,50 тона, и не може да бъде равна или по-голяма от 43,5 тона.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ