Пътен знак „В17“

Пътен знак „В17“

Пътен знак В17 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък в хоризонтална крива, в който широчината на пътната лента не позволява преминаването на ППС или състави, в т.ч. товара им, с дължина над 12 m и широчина 2,60 m без навлизането им в пътната лента за насрещно движение. В знака се указва допустимата максимална дължина на ППС, закръглена към по-високата стойност с точност до 0,50 m и тя не може да бъде по-голяма от 11,50 m.

68 In Stock lCategory:

Пътен знак В17 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък в хоризонтална крива, в който широчината на пътната лента не позволява преминаването на ППС или състави, в т.ч. товара им, с дължина над 12 m и широчина 2,60 m без навлизането им в пътната лента за насрещно движение. В знака се указва допустимата максимална дължина на ППС, закръглена към по-високата стойност с точност до 0,50 m и тя не може да бъде по-голяма от 11,50 m.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ