Пътен знак „В17“

Пътен знак „В17“

Пътен знак В17 – „Забранено е влизането на пътни
превозни средства или състав от пътни
превозни средства с дължина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

68. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В17 – „Забранено е влизането на пътни
превозни средства или състав от пътни
превозни средства с дължина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ