Пътен знак „В16“

Пътен знак „В16“

Пътен знак В16-„Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, който не се намира във вертикална крива и в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата височина е по-малка от 4,20 m. В знака се указва съществуващата светла височина под съоръжението (препятствието), намалена с 0,20 m и закръглена към по ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде по-голяма от 3,90 m.

9. In Stock .

Пътен знак В16-„Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, който не се намира във вертикална крива и в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата височина е по-малка от 4,20 m. В знака се указва съществуващата светла височина под съоръжението (препятствието), намалена с 0,20 m и закръглена към по ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде по-голяма от 3,90 m.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ