Пътен знак „В16“

Пътен знак „В16“

Пътен знак В16-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства с височина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

9. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В16-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства с височина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ