Пътен знак „В15“

Пътен знак „В15“

Пътен знак В15-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства с широчина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

20. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В15-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства с широчина,
включително и товара, по-голяма от
означената“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ