Пътен знак „В15“

Пътен знак „В15“

Пътен знак В15-„Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на прав пътен участък, в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата широчина е по-малка от 3,00 m. В знака се указва съществуващата светла широчина, намалена с 0,40 m и закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде по-голяма от 2,50 m.

20 In Stock lCategory:

Пътен знак В15-„Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената“

Използва се за сигнализиране на прав пътен участък, в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата широчина е по-малка от 3,00 m. В знака се указва съществуващата светла широчина, намалена с 0,40 m и закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде по-голяма от 2,50 m.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ