Пътен знак „В14“

Пътен знак „В14“

Пътен знак В14-„Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Забраната, въведена с пътния знак по отношение на престоя, не се отнасят за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност.

21 In Stock lCategory:

Пътен знак В14-„Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Забраната, въведена с пътния знак по отношение на престоя, не се отнасят за ППС, обслужващи лица, които притежават документ за инвалидност.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ