Пътен знак „В13“

Пътен знак „В13“

Пътен знак В13-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства, обозначени с
опознавателен знак – Опасни товари“

22. В НАЛИЧНОСТ Няма .

Пътен знак В13-„Забранено е влизането на пътни
превозни средства, обозначени с
опознавателен знак – Опасни товари“

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ