Пътен знак „В13“

Пътен знак „В13“

Пътен знак В13-„Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под знака с допълнителна табела може да се указват идентификационният код и видът на опасния товар, за който се отнася въведената забрана.

 

22 In Stock lCategory:

Пътен знак В13-„Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Под знака с допълнителна табела може да се указват идентификационният код и видът на опасния товар, за който се отнася въведената забрана.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ