Пътен знак „В11“

Пътен знак „В11“

Пътен знак В11-„Забранено е влизането на колички
за превоз на товари, теглени или бутани от хора“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС.

33. In Stock .

Пътен знак „В11“-„Забранено е влизането на колички
за превоз на товари, теглени или бутани от хора“

Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ