Пътен знак „В1“

Пътен знак „В1“

Пътен знак В1 „Забранено е влизането на пътни
превозни средства“ Използва се за сигнализиране на пътен участък, забранен за движение на ППС в едната посока. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък. Забраната, въведена с пътния знак не се отнасят за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршру

97 In Stock lCategory:

Пътен знак В1 „Забранено е влизането на пътни
превозни средства“

Използва се за сигнализиране на пътен участък, забранен за движение на ППС в едната посока. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък. Забраната, въведена с пътния знак не се отнасят за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ