Пътен знак „А9“

Пътен знак „А9“

Пътен знак А9 – „Платно за движение, стеснено отляво“

Използва се за сигнализиране на пътни участъци, в които платното за движение се стеснява от ляво, но броят на пътните ленти се запазва. Използва се и за сигнализиране на:

– намаляване броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение;

– край на допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства.

88 In Stock lCategory:

Пътен знак А9 – „Платно за движение, стеснено отляво“

Използва се за сигнализиране на пътни участъци, в които платното за движение се стеснява от ляво, но броят на пътните ленти се запазва. Използва се и за сигнализиране на:

– намаляване броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение;

– край на допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ