Пътен знак „А7“

Пътен знак „А7“

Пътен знак А7 – „Платно за движение, стеснено от двете страни“

Използва се за сигнализиране на пътни участъци, в които платното за движение се стеснява от двете страни, но броят на пътните ленти се запазва. Използва се и за сигнализиране на:

– намаляване броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение;

– край на допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства.

159 In Stock lCategory:

Пътен знак А7 – „Платно за движение, стеснено от двете страни“

Използва се за сигнализиране на пътни участъци, в които платното за движение се стеснява от двете страни, но броят на пътните ленти се запазва. Използва се и за сигнализиране на:

– намаляване броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение;

– край на допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ