Пътен знак „А6“

Пътен знак „А6“

Пътен знак А6 – „Стръмен наклон при изкачване“

160. In Stock .

Пътен знак А6 – „Стръмен наклон при изкачване“

Използва се за сигнализиране на пътни участъци с надлъжен наклон, равен или по-голям от 7 на сто и с дължина над 50 m. При ограничена видимост наклонът се сигнализира и в участък с дължина, по-малка от 50 m. На пътния знак с цифра се указва стойността на наклона в проценти, като се закръглява на цяло число до по-близката му стойност. При променлива стойност на наклона в знаците се указва неговата най-голяма стойност. При необходимост с допълнителна табела Т6 се указва видът на пътните превозни средства, за които наклонът е опасен.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ