Пътен знак „А27“

Пътен знак „А27“

Пътен знак „А27“ – „Кръстовище с път без предимство отдясно“

 

137. In Stock .

Пътен знак „А27“ – „Кръстовище с път без предимство отдясно“

Използва се за сигнализиране на кръстовище извън границите на населени места и селищни образувания, образувано от пресичане отдясно с път, по който движещите се ППС нямат предимство за преминаване през кръстовището.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ