Пътен знак „А24“

Пътен знак „А24“

Пътен знак А24 – „Светофар“

 

139 In Stock lCategory:

Пътен знак А24 – „Светофар“

Използва се за предупреждаване за приближаването на място, в което пътното движение се регулира със светлинни сигнали, подавани от пътни светофари. Пътен знак А24 се поставя:

– преди всеки светофар – извън границите на населени места и селищни образувания;

– преди първия светофар – при навлизане в населено място и селищно образувание;

– преди всеки светофар, за който не е осигурена видимост на светлинните сигнали.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ