Пътен знак „А18“

Пътен знак „А18“

Пътен знак „А18“ – Пешеходна пътека

Използва се за предупреждаване на водачите на ППС за приближаването на пешеходна пътека тип „зебра“, сигнализирана с пътен знак Д17. Пътен знак А18 не се използва за предупреждаване за приближаването на пешеходна пътека на място с регулиране на движението със светлинни сигнали. С пътен знак А18 задължително се сигнализира пешеходна пътека тип „зебра“, намираща се на път извън границите на населено място и селищно образувание.

In Stock lCategory:

Пътен знак „А18“ – Пешеходна пътека

Използва се за предупреждаване на водачите на ППС за приближаването на пешеходна пътека тип „зебра“, сигнализирана с пътен знак Д17. Пътен знак А18 не се използва за предупреждаване за приближаването на пешеходна пътека на място с регулиране на движението със светлинни сигнали. С пътен знак А18 задължително се сигнализира пешеходна пътека тип „зебра“, намираща се на път извън границите на населено място и селищно образувание.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ