Пътен знак „А1“

Пътен знак „А1“

Пътен знак А1 „Опасен завой на дясно“

Използва се за сигнализиране на:

– крива, в която не е осигурено разстоянието за видимост

– крива, в която е необходимо скоростта на движение да се намали с повече от 20 km/h спрямо скоростта от предходния пътен участък

– крива с радиус, равен или по-малък от 200 m, и централен ъгъл, равен или по-голям от 30 градуса.

 

165. In Stock .

Пътен знак А1 „Опасен завой на дясно“

Използва се за сигнализиране на:

– крива, в която не е осигурено разстоянието за видимост

– крива, в която е необходимо скоростта на движение да се намали с повече от 20 km/h спрямо скоростта от предходния пътен участък

– крива с радиус, равен или по-малък от 200 m, и централен ъгъл, равен или по-голям от 30 градуса.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ