ПАРАПЕТИ JPP110 – 2 С РЪКОХВАТКА

ПАРАПЕТИ JPP110 – 2 С РЪКОХВАТКА

In Stock .

ПАРАПЕТИ JPP110 – 2 С РЪКОХВАТКА

Характеристики / Characteristics: JPP 110-2 с ръкохватка/ JPP 110-2 with handle

Пано / Panel L=2000mm, S235JR
O- Колона / O – Pillar L=1100mm, S355JR
Ръкохватка/ Handle 80x100x40, S235JR
Шпилка / Stud bolt M16
Болт / Bolt M10

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

* Construction product shall be accompanied by a declaration of performance in accordance with REGULATION (EU) № 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 09.03.2011

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ