ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) КОМБИНИРАНИ JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) КОМБИНИРАНИ JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) КОМБИНИРАНИ JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120

Характеристики
Степен на задържане: JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120

C- профил с планка L=680mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S355JR
Болт M10/M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 72 м

Характеристики за парапет

C- профил с планка L=1120mm, S235JR
Тръба Ø=48mm

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ