ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H4BW6

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H4BW6

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H4BW6

Характеристики
Степен на задържане: JCGR H2W4

C профил с планка L=1140mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S235JR
Греда тип – C L=3998mm, S235JR
C- профил L=3998mm, S235JR
Конзола L=229mm, S235JR
Болт M10/M14/M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 80 м

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ