ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H2W4 (1.33)

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H2W4 (1.33)

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ (МОСТОВЕ) ЕДНОСТРАННИ JBR H2W4 (1.33)

Характеристики
Степен на задържане: JCGR H2W4

C профил с планка L=790mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S235JR
Греда тип – C L=3998mm, S235JR
Конзола L=229mm, S235JR
Болт M10/M14/M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 36 м

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ