ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL1 (1.0) H1W2

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL1 (1.0) H1W2

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL1 (1.0) H1W2

Характеристики
Степен на задържане: JPL1 (1.0) H1W2

C- профил L=1650mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S355JR
Болт M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 84 м

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ