ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL 2 3N (2.0) H2W6

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL 2 3N (2.0) H2W6

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА JPL 2 3N (2.0) H2W6

Характеристики
Степен на задържане: JPL 2 3N (2.0) H2W6

C- профил L=1630mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S355JR
Болт M10/M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 72 м

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕТЪРСИ ПРОДУКТ